Search & Recruitment

Inoptos filosofi är enkel! Vi skall hjälpa våra uppdragsgivare att finna och attrahera den mest lämpade kandidaten för rollen. Genom vår egna erfarenhet och kunskap om uppdragsgivarnas branscher och utmaningar, i kombination med Inoptos gedigna erfarenhet av kompetensmarknaden, skall vi erbjuda – The Perfect Fit. Inopto förfogar över ett stort nätverk av specialister och chefer. […]

Onboarding

Första tiden är kritisk! Nya medarbetare behöver snabbt förstå organisationens värderingar, fastställa mål, och skapa förtroende med nya kollegor. Med en framgångsrik start är det mer sannolikt att medarbetaren levererar full effekt under sitt första år, och att medarbetaren väljer att stanna i organisationen över tid. Vi hjälper våra uppdragsgivare och talanger med att få […]

Performance Consulting

Så enkelt men ändock så utmanande!Människor bygger företagen och framgångsrika företag består till största delen av att rätt människor arbetar med rätt saker och med god motivation. Vi hjälper våra uppdragsgivare med att öka förmågan att prestera genom våra tjänster inom performance management. Vi bistår med att analysera och utvärdera för att sedan matcha kompetens […]