Search & Recruitment

Inoptos filosofi är enkel!

Vi skall hjälpa våra uppdragsgivare att finna och attrahera den mest lämpade kandidaten för rollen. Genom vår egna erfarenhet och kunskap om uppdragsgivarnas branscher och utmaningar, i kombination med Inoptos gedigna erfarenhet av kompetensmarknaden, skall vi erbjuda – The Perfect Fit.

Inopto förfogar över ett stort nätverk av specialister och chefer. Vi arbetar kontinuerligt med att bygga kunskap om och relation med de mest intressanta talangerna och chefer inom våra branschområden. Hör av dig till oss för att lära mer om vår process – vare sig du är potentiell kandidat eller uppdragsgivare!

Onboarding

Första tiden är kritisk! Nya medarbetare behöver snabbt förstå organisationens värderingar, fastställa mål, och skapa förtroende med nya kollegor. Med en framgångsrik start är det

Läs mer »

Performance Consulting

Så enkelt men ändock så utmanande!Människor bygger företagen och framgångsrika företag består till största delen av att rätt människor arbetar med rätt saker och med

Läs mer »

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.