Underhållschef till Elektrokoppar i Helsingborg

AB Elektrokoppar i Helsingborg är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa. Koppartråden förädlas och utvecklas till kraft-, telekom- och installationskablar, profiler för land- och sjökabel, kommutatorer till elmotorer samt kontakttråd och andra produkter för eldrift av tåg. Företaget har ca 135 anställda. AB Elektrokoppar ingår i Elcowire Group, som även inkluderar Isodraht i Tyskland och Liljedahl Wire i Kina. Elcowire Group ägs av Liljedahl Group, en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina.

 

Brinner du för ledarskap, utveckling, ständiga förbättringar och förebyggande underhåll? I så fall erbjuder Elektrokoppar en intressant tjänst full av möjligheter att t ex jobba långsiktigt med underhållsfrågor, utveckla ett team och skapa synliga resultat.  

Arbetsuppgifter
Som underhållschef kommer du vara ansvarig för underhållsavdelningen med 13 kompetenta medarbetare inom mekanik och el/automation. Du leder och fördelar arbetet i gruppen och svarar för optimal bemanning och kompetens på gruppen. Arbetet sker i nära samarbete med den egna produktionen. Du ansvarar för både underhållet kopplat till produktionsutrustningen och fastigheterna, inklusive all media som luft, vatten och kyla. Många frågor är av operativ karaktär men mycket fokus kommer ligga på att arbeta strategiskt och visionärt med underhållet. Det finns ett tydligt mål om att arbeta mer med förebyggande underhåll och du kommer bli en nyckelperson i att realiserad denna vision och att skapa förutsättningar för ett underhåll i världsklass. Verksamheten bestående av bl a ugnar ställer stora krav på tillgänglighet och ett minimum av driftstopp. Utöver ledarskapet och ständiga förbättringar av befintlig verksamhet kommer du även bli involverad i tekniska investeringsprojekt. Du ingår i en operativ produktionsledningsgrupp och rapporterar till fabrikschefen. Tjänsten är placerad vid produktionsenheten i Helsingborg.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, eller motsvarande. Du har eller har haft personalansvar och jobbar idag sannolikt som underhållschef, produktionsteknisk chef eller produktionschef, i en tillverkande industri. Du är en naturlig ledare och ditt ledarskap beskrivs som synligt, kommunikativt och visionärt. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och en känsla för maskiner. Ord som LEAN och TPM ligger dig varmt om hjärtat. Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift, och är väl förtrogen med Office-paketet.

Personliga egenskaper
Som person är du utpräglat resultatinriktad. Du är öppen, trygg i dig själv och har lätt för att påverka och få med dig folk på dina idéer. Där finns en stark vilja hos dig att utveckla och förbättra saker. Vidare tror vi att du är prestigelös så till vida att du kan blotta okunskap, men också genom att du kan kavla upp ärmarna och rycka in där det behövs.

Elektrokoppar erbjuder
Elektrokoppar är ett stabilt företag med sund ekonomi och en långsiktig stark ägare i form av Liljedahl Group. En stor del av vinsten återinvesteras i verksamheten. Rollen som underhållschef innebär hög grad av frihet att själv påverka ditt arbete och det finns stora möjligheter att leverera resultat i tjänsten. Det handlar inte om att förvalta utan möjligheten till utveckling och förbättring är stor. Behovet av koppar är stort och framtidens investeringar i elnät och infrastruktur borgar för en positiv framtid för bolaget.

Information och ansökan
För mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon på Inopto, telefon 0735-11 10 60. Skicka personligt brev och CV till: career@inopto.se med rubriken “Underhållschef”. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Projektledare till Nordisk Vindkraft

Nordisk Vindkraft grundades 2002 och tack vare affärsmässig och operativ frihet, med teknisk spetskompetens och ekonomisk stabilitet från vårt familjeägda moderbolag RES har vi lyckats nå positionen som ett av Nordens ledande vindkraftsbolag. Nordisk Vindkraft har utvecklat och byggt vindkraftsparker med en installerad effekt på över 400 MW. Nordisk Vindkraft utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar vindparker på den nordiska marknaden för sina kunders räkning. Inom koncernen har vi ingenjörsmässig och kommersiell spetskompetens med förmåga att utveckla, bygga, samt sköta drift och underhåll för storskalig vindkraft.
Huvudkontor respektive lokalkontor ligger i Göteborg, Östersund och Arendal(NOR).

Projektledare

Nordisk Vindkraft har medvind och söker nu en erfaren projektledare för tidiga skeden i utvecklingsprojekt av vindkraftsparker.

Din roll som Projektledare
Som Projektledare har du ansvar för att driva dina projekt framåt från tidigt skede till finansierad fas enligt de miljömässiga och ekonomiska krav som är uppställda i projektets kostnads- och tidsramar. I ditt arbete som Projektledare innehar du befogenheter som krävs för genomförande av ditt ansvar. I detta ansvar ingår bl.a. budgetansvar samt ansvar för att uppnå de projektresultat som planerats för året.

I din roll som Projektledare läggs stor tonvikt på att leda projektet och projektteamet. Du får ansvaret att sätta samman projektgruppens medlemmar och löpande i projektet stimulera, leda och följa upp projektmedlemmarnas arbete. Till din hjälp har du kollegor med lång erfarenhet och bred kompetens inom vindkraftprojektens samtliga delar.

Du arbetar löpande med bedömningar i projektets framdrift avseende vilka miljö- och tekniska utredningar projektet behöver för att bli framgångsrikt. Du analyserar risker löpande i projektet och du bedömer projektets byggbarhet. Häri ingår att leda tillståndsprocessen, MKB och nätkoncessioner utifrån ett beställarperspektiv. Löpande möter och samråder du med projektets intressenter, såsom markägare, kommunpolitiker, handläggare på kommuner och länsstyrelser, elnätsbolag, konsulter mfl.

I uppdraget ingår även att vara uppdaterad gällande aktuella lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav för planering av vindkraftsanläggningar.

Vem vi söker
Erfarenhet av projektledning miljö-/energiprojekt eller infrastrukturprojekt. Det kan även vara intressant med en juristbakgrund i kombination med relevant yrkeserfarenhet. Det är önskvärt med ca fem års yrkeserfarenhet varav några år inom vindkraft eller andra miljö/energiprojekt samt erfarenhet av projektledning. Kunskap om den legala miljöprocessen samt de kommunala processerna är meriterande.  Nordisk Vindkraft och dess personal verkar i en internationell miljö varför det ställs krav på mycket goda kunskaper i engelska.

Det är en förutsättning att du innehar viss kompetens inom den legala miljöprocessen.

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs egenskaper inom ledarskap. Projektledaren har inget personalansvar men leder, utöver sitt projektteam, även sina ”stakeholders” i projektet – båda internt men också externt och har på detta sätt en viktig roll som ledare. Som person är du ansvarstagande i kombination med en stor förmåga att kommunicera samt positiv och ihärdig

Vad Nordisk Vindkraft erbjuder
Inom RES gruppen tror vi på att göra gott genom att göra bra affärer. Vi har 30 års erfarenhet och anses vara experter i världsklass inom industrin för förnybar energi och energilagring. Vår framgång bygger på vår förmåga att utnyttja vår kompetens, innovativ anda och driva för att ge hållbar energi över hela världen. Alla våra team, inklusive utveckling, teknik, teknik, konstruktion och drift, arbetar tillsammans för att leverera projekt. Samarbete är inte ett alternativ; det är en integrerad del av hur vi jobbar.

Våra människor är vår viktigaste tillgång. Vi är dedikerade till våra anställdas personliga och professionella utveckling. Våra människor uppmanas att utforska nya möjligheter och lösningar, och vi välkomnar individer som delar vår entreprenörsanda och engagemang för hållbarhet.

Information och ansökan
I detta uppdrag samarbetar Nordisk Vindkraft med Inopto och Seniorkonsult Niclas Sjöberg. För mer information kring tjänsten kontakta Niclas Sjöberg på niclas@inopto.se eller via telefon: 0735-180531.
Skicka personligt brev och CV till: niclas@inopto.se  med rubriken “Projektledare NV”. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.

Välkommen med din ansökan!

Produktchef – fästelement till FAST (en del av Thomée Gruppen)

FAST ingår i Thomée Gruppen som tillsammans med en rad bolag bildar affärsområde Handel inom industrigruppen Volati, vilka är börsnoterad på Nasdaq Stockholm. 

FAST levererar smart fästteknik som förenklar yrkeshantverkarens vardag. Våra produkter distribueras till proffsmarknaden i Norden via återförsäljare. Vid vårt Technical center i Malmö utvecklar vi nya innovativa produkter för att möta de allt högre krav som ställs på fästelement. Vår målsättning är att etablera oss som en ledande leverantör av fästelement i Norden. I rollen som produktchef har du tät kontakt med övriga produktchefer, inköp, marknad och våra nordiska säljorganisationer.

 

Till FAST söker vi en förtroendeingivande och passionerad produktchef som vill vara med och driva utvecklingen av produkter och lösningar inom fästelement för proffsmarknaden i Norden. Tjänsten innebär en unik möjlighet att vara med i ett expansivt skede och jobba med ett högprioriterat varumärke där din insats lägger grunden för att ytterligare stärka varumärkets position på marknaden.

Arbetsuppgifter
Ditt primära uppdrag blir att jobba med produkt- och kategoriutveckling av fästelement inom varumärket FAST. Med din praktiska erfarenhet och gedigna byggtekniska kunskap kommer du att agera rådgivare till återförsäljare och slutförbrukare och fungera som teknisk specialist inom ditt område, bl a gentemot egna säljare. Tjänsten innebär även t ex:

 • Utveckling och underhåll av teknisk information i produktkataloger och webb
 • Konkurrentanalyser
 • Leverantörsutveckling inom ditt område
 • Förpackningsutveckling
 • Utbildningar internt och externt
 • Deltagande vid mässor och kundaktiviteter
 • Lönsamhetsanalys och uppföljning på dina områden

Du rapporterar till Kategorichef och ingår i en kompetent och erfaren grupp av kollegor.

Kvalifikationer
Vi söker dig med god praktisk erfarenhet av fästelement. Sannolikt har du din erfarenhet från byggbranschen eller som leverantör till byggbranschen. Du har allmänt goda byggtekniska kunskaper (kan t ex förstå och läsa en konstruktionsritning) i kombination med ett starkt intresse för affärer. Dina praktiska erfarenheter, tekniska kunskaper och passionerade intresse för produkterna gör att du snabbt vinner förtroende hos bl a återförsäljare och den egna säljkåren. Vi tror också att du har din bakgrund inom Business-to-Business och är präglad av relationer med fackmän, snarare än med konsumentledet. Du är flytande i engelska och svenska, både i tal och skrift, och är väl förtrogen med Office-paketet.

Personliga egenskaper
Som person utstrålar du energi, pondus och självförtroende samtidigt som du är lyhörd inför din omgivning. Din sociala kompetens är hög och du är en utpräglad relationsskapare med förmåga att bygga långsiktiga relationer. Du har ett starkt driv att nå mål och resultat och kan både dyka ner i detaljer och arbeta med övergripande långsiktiga strategier.

Thommée Gruppen erbjuder
Thomée Gruppen är en stabil, långsiktig och lönsam verksamhet med historik som sträcker sig tillbaka till 1892. Personalomsättningen är låg, trivseln hög och synergierna inom koncernen betydande. Som produktchef kommer du arbeta med ett varumärke (FAST) i stark tillväxt med högsta attention från ledningen. Närheten till det egna tekniska utvecklingscentret i Malmö och styrkan i att ingå i en större koncern gör att möjligheterna för varumärket på marknaden är betydande. För rätt person finns stora chanser att bli en nyckelspelare i den fortsatta utvecklingen av FAST.

Information och ansökan
För mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon på Inopto, telefon 0735-11 10 60. Skicka personligt brev och CV till: career@inopto.se med rubriken “Produktchef”. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.

Välkommen med din ansökan!

Klinisk prövningsledare till XVIVO Perfusion

XVIVO Perfusion is a medical technology company focused on developing optimized solutions for organ, tissue and cell preservation and perfusion in connection with transplantation. The company is firmly rooted in medical science.

  

Vill du vara med och utveckla medicinteknik som kan rädda liv? I denna tjänst har dina insatser direkt påverkan på möjligheterna att förbättra chanserna till fler framgångsrika hjärt- och lungtransplantationer. Dessutom får du jobba i en miljö präglad av ett öppet och ärligt klimat där alla hjälps åt.

Arbetsuppgifter
XVIVO befinner sig i ett expansivt skede och vi söker därför ytterligare en klinisk prövningsledare. Som klinisk prövningsledare kommer du att jobba med kliniska studier i syfte att utvärdera effekten av XVIVOs produkter. Primärt kommer du att arbeta med system och lösningar som används vid hjärttransplantationer. I tjänsten ingår t ex att planera, genomföra, monitorera, dokumentera och följa upp studier. Du har tät kontakt med kliniker runt om i Europa och fungerar som länken mellan XVIVO och klinikerna inför, under och efter studierna. Tjänsten innebär många spännande kontakter med t ex sjuksköterskor, kirurger, professorer och egna kollegor. Arbetet innefattar frekvent resande inom Europa. Tjänsten kan vara baserad i antingen Lund eller i Göteborg.

Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av kliniska studier, gärna inom medicinteknik, inom Europa. Vi ser helst att du har en utbildning och även viss erfarenhet som sjuksköterska (allra helst inom operation/IVA), och därmed en god förståelse för förhållanden, processer och strukturer inom sjukvården. Klart meriterande är erfarenhet av kontakter med Läkemedelsverket och/eller europeiska motsvarigheter. Du är flytande i engelska, både i tal och skrift, och är väl förtrogen med Office-paketet.

Personliga egenskaper
Som person är du bekväm med att knyta nya kontakter och orädd för att möta auktoriteter inom klinik och forskningsfältet. För att lyckas i tjänsten krävs en utpräglad noggrannhet och för att passa in i kulturen på XVIVO tror vi att du gillar att ta stort eget ansvar. Alla hjälper alla och man förväntas ibland göra saker som ligger utanför befattningsbeskrivningen. Du har ett lösningsorienterat synsätt och trivs med att arbeta självständigt.

XVIVO erbjuder
XVIVO är ledande inom lösningar och system för transplantationer och bidrar till att öka chanserna att lyckas med en transplantation. Företagets vision är att ingen skall dö i väntan på ett organ. Bakom sig har man över 15 års intensivt forskningsarbete och framtiden innebär en stor potential i att öka antalet möjliga genomförbara transplantationer. Du kommer att komma in i bolaget i ett intressant skede med nära föreliggande studier på systemen för hjärttransplantationer. Du kommer att få en nyckelposition inom företaget och arbeta i en roll präglad av stor frihet. Klimatet är öppet, ärligt med högt i tak.

Information och ansökan
För mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon på Inopto, telefon 0735-11 10 60. Skicka personligt brev och CV till: career@inopto.se med rubriken “Klinisk prövningsledare”. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Maskinkonstruktör till Paxxo i Malmö

Till Paxxo söker vi nu en maskinkonstruktör som skall vara med och utveckla nästa generations veckmaskin för säckkassetsystemt Longopac.

Du kommer att jobba i ett solitt bolag som återinvesterar vinsterna i verksamheten. Paxxo ligger långt fram ur en teknisk synvinkel och miljön präglas av ett enkelt och lättsamt klimat med korta beslutsvägar och utan hierarkier.

I tjänsten ingår bl a:

 • Mekanisk konstruktion/maskinkonstruktion
 • Driva utvecklingen av nästa generations veckningsmaskiner med mål om fördubblad kapacitet
 • Fungera som expert inom området gentemot den egna organisationen
 • Kontakter med leverantörer
 • Dokumentation

Vi söker dig med någon form av ingenjörsutbildning och flerårig erfarenhet av maskinkonstruktion. Du har mycket goda kunskaper i mekanisk konstruktion/maskinkonstruktion och är en van användare av tredimensionellt CAD-system, motsvarande Inventor. Goda kunskaper i engelska och svenska förutsätts. Vi ser också gärna att du har kännedom om hållfasthetsberäkningar och förståelse för i servomotorer. Klart meriterande är om man har ett tekniskt intresse och ett intresse av att själv vara delaktig i montage och problemlösning.

Som person är du lyhörd, prestigelös, lyssnande och noggrann.

Underhållschef till LKF

Vi utvecklar attraktiva hyresbostäder i Lund där service och personligt inflytande för hyresgästen innebär ett bekymmersfritt och hållbart boende. Vi äger och förvaltar drygt 9 500 hyreslägenheter i hela Lunds kommun och 20 000 lundabor har sitt hem hos oss. Våra fyra värdeord Mänsklig, Pålitlig, Långsiktig och Utvecklande ligger till grund för vårt dagliga arbete och i mötet med vår omvärld.

 

LKF bedriver kontinuerligt ett stort antal underhållsprojekt i syfte att kunna erbjuda lundaborna kvalitativa bostäder. LKF har ett väl underhållet lägenhetsbestånd med fastigheter som ägs och förvaltas för kommande generationer. Då nuvarande underhållschef efter många år i bolaget går vidare till nya utmaningar söker vi hans ersättare som skall vara med och ta fastighetsunderhållet till ännu högre nivåer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för företagets underhållsplan och strategi. Det innebär bl a ansvar för underhållssystemet och tillhörande underhållsbudget. Du kommer att leda en kompetent och väl fungerande grupp av fastighetsingenjörer, i nuläget sex personer, inom bygg, el, VVS och mark. Stort fokus kommer att ligga på ledarskapet och att ytterligare bygga en stark grupp med nöjda medarbetare. I rollen ingår också t ex: upphandling av entreprenörer och serviceavtal, utveckling av processer och IT-stöd samt ansvar för att samarbete och kommunikation med övriga enheter inom LKF fungerar optimalt. Du rapporterar till teknisk chef och ingår i en operativ ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig med några års erfarenhet som chef inom byggentreprenad- eller fastighetsförvaltningsbranschen. Förmodligen har du en högskoleutbildning inom byggnadsteknik. Vi ser gärna att du har du jobbat med byggprojekt av underhållskaraktär och du har en god förståelse för fastighetsteknik och ekonomi. Vi förutsätter också en god kännedom om entreprenadjuridik samt goda IT-kunskaper. Kunskaper om LOU är starkt meriterande. B-körkort är ett krav.

Personliga egenskaper
Som person är du rak, tydlig och kommunikativ samtidigt som du inspirerar och motiverar dina medarbetare. Vi tror även att du är en utpräglad lagspelare, och framför allt lagbyggare, samtidigt som ditt ledarskap kännetecknas av att du är lyhörd och har förmågan att se helheten.

LKF erbjuder
Lund präglas av gammal historia och på få orter är bostadsfrågan lika central. Ditt arbete kommer starkt bidra till att kunna erbjuda kvalitativa bostäder till rimlig kostnad. Företagskulturen på LKF präglas av god stämning, hög trivsel och en platt organisation med ett prestigelöst klimat. Tillväxttakten är hög och kraven på nyproduktion ambitiösa, men samtidigt tillåter man sig att ha roligt på jobbet. Det erbjuds goda möjligheter till personlig utveckling och rollen som underhållschef innebär en fantastisk möjlighet att verkligen jobba strategiskt med fastighetsunderhåll, och inte bara avhjälpande.

Information och ansökan
För mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon på Inopto, telefon 0735-11 10 60. Skicka personligt brev och CV till: career@inopto.semed rubriken “Underhållschef”. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Rekryteringskonsult – Malmö

Vi på Inopto hjälper företag och organisationer att bli bättre och mer framgångsrika. Vi söker efter The Perfect Fit – bästa matchning av rätt person på rätt plats vid var tidpunkt. Vi presenterar de mest lämpade cheferna och specialister för vår uppdragsgivares behov. Med stöd av våra tjänster inom ”accelerated startup” skapar vi förutsättningar för en bra start på nya jobbet och en fast grund att växa vidare ifrån. Inom våra tjänster performance consulting bidrar vi till ökad lönsamhet genom att våra uppdragsgivare får ut mer effekt av organisationen.

Nu söker vi en entreprenörsdriven kollega, Rekryteringskonsult,  till vårt kontor i Turning Torso i Malmö!

Vem är du?

Vi söker dig som älskar att möta människor och skapa möjligheter mellan individer och företag! Du har förmodligen jobbat ett par år som rekryterare eller searchkonsult, kanske inom nåt av de större rekryteringsföretagen eller i en grupp av rekryterare på ett industriellt bolag. Men nu har du drivkraften att gå vidare, vara med att skapa något nytt, men samtidigt tillsammans med oss med många års  erfarenhet i rekryteringsbranschen. Formellt önskar vi att du har en akademisk examen antingen inom HR, teknik eller ekonomi, och med fördel certifieringar inom ett eller flera urvalsinstrument.

Vad erbjuder vi på Inopto?

Att arbeta på Inopto innebär att vara delaktig på en resa att bygga vidare på en verksamhet där din påverkan är synlig varje dag. Det är ingen annan som påverkar utvecklingen så direkt som vi själva. Vi har uppdragen och leads framme och ingångar till några av de mest intressanta bolagen i regionen. I nära samarbete med kollegor, som tillsammans samlar över 50 års branscherfarenhet, får du ett stöd och inspiration till att lyckas med dina operativa uppdrag.

Vi erbjuder naturligtvis konkurrenskraftiga villkor, en öppen arbetsmiljö och att arbeta med flera av Sveriges mest spännande kundföretag.

Har vi skapat ett intresse?

Vill du vara med och utvecklas och utveckla vår verksamhet? Har du förmågan att skapa affärer mellan företag och gillar att jobba i klustret människor, möjligheter och teknologi? Då vill vi gärna höra från dig snarast!

Ring eller maila Matthias Wennerström +46 735 18 05 30 eller Tobias Lorentzon +46 735 11 10 60 Du skickar ditt CV eller LinkedIn profil till Mail: matthias@inopto.se

Vi arbetar med löpande urval och vi har valt våra mediekanaler, därför önskar vi bara kontakt med sökanden!

Projektingenjör till GBJ Bygg

GBJ Bygg startades 1945 och är verksamma inom byggentreprenad, mark, byggservice och bostadsutveckling. I koncernen som innefattar flera bolag är vi idag ca 200 anställda och omsätter ca en miljard kronor. Vi har kontor på flera orter varav huvudkontoret finns i Växjö. Vi är en trygg arbetsgivare med en kompetent organisation som genomsyras av kvalitetstänkande i alla led. Genom ett starkt lagarbete, där samarbete är a och o, skapar vi en väl fungerande arbetsplats med gemensamma mål som levererar kvalitet på utsatt tid. 

  

GBJ Bostadsutveckling AB har på ett framgångsrikt sätt utvecklat en rad bostadsprojekt i Skåne. Vi söker nu en projektingenjör som vill vara med och realisera dessa projekt.

Arbetsuppgifter
Som projektingenjör på GBJ Bygg kommer du att jobba med uppförandet av flerbostadshus i olika former. Du blir den sammanhållande länken för projekten och samordnar t ex projektering, byggledning, inköp och konsulter. Entreprenadformen är oftast totalentreprenad men kan också vara delad entreprenad. Du håller i byggmöten, svarar för ekonomisk uppföljning i projekten, sköter kontakter med kommuner och myndigheter. Normalt leder du 3-4 parallella projekt i storleksordningen 20-80 MSEK. Kort sagt kan man säga att du skapar förutsättningar för att säkerställa optimal balans mellan Tid, Kvalitet och Kostnad i projekten. Du rapporterar till Byggchefen inom GBG Bygg och tjänsten är baserad i Lund. Resor till de olika projekten är vanligt förekommande, inom Skåne.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleingenjörsexamen med inriktning bygg. Till detta har du ca 5 års praktisk arbetslivserfarenhet från en liknande roll inom bygg- eller fastighetsbranschen som ställt höga krav på planering och samordning. Du har goda administrativa färdigheter och är van att styra flera parallella projekt samtidigt. Vi ser gärna att du har en god kännedom om branschen och ett nätverk av entreprenörer, underentreprenörer och konsulter, samt känner dig bekväm i kontakter med kommuner och myndigheter. Ett intresse för affärer/ekonomi och kännedom om entreprenadjuridik ökar chanserna att bli framgångsrik i rollen. Körkort är ett krav.

 Personliga egenskaper
Vi söker någon som trivs i en kreativ och entreprenöriell miljö. GBJ Bygg är präglat av en öppen kultur där man tillåts ta initiativ och där det inte finns några dumma frågor. Med ett öppet sinne och glatt humör kommer du långt inom GBJ Bygg. För att lyckas i rollen tror vi att du har en lösningsinriktad attityd och en god förmåga att bygga relationer. Du trivs när du får jobba brett och där slutresultatet är viktigare än befattningsbeskrivningen.

GBJ Bygg erbjuder
GBJ Bygg är ett etablerat byggbolag i stark tillväxt. Organisationen är platt och utan hierarkier eller revir, och klimatet är behagligt och hjälpsamt. Tempot är emellanåt högt men på vägen tillåter man sig att ha roligt. Företaget har en mycket stabil ekonomi och framtiden ser ljus ut och för tjänsten i fråga ligger flera projekt i startgroparna. Riskerna är dessutom spridda mellan hyresrätter och bostadsrätter. GBJ Bygg står för en sund personalpolitik och investerar i sina medarbetare och du erbjuds en fri och flexibel roll med stora chanser att påverka och forma din vardag.

Information och ansökan
För mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon på Inopto, tfn 0735-11 10 60. Skicka personligt brev och CV till: career@inopto.se med rubriken “Projektingenjör”. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.


Välkommen med din ansökan!

 

 

Kontakta oss!