Onboarding

Första tiden är kritisk!

Nya medarbetare behöver snabbt förstå organisationens värderingar, fastställa mål, och skapa förtroende med nya kollegor. Med en framgångsrik start är det mer sannolikt att medarbetaren levererar full effekt under sitt första år, och att medarbetaren väljer att stanna i organisationen över tid.

Vi hjälper våra uppdragsgivare och talanger med att få en bra och effektiv start med sina nya jobb. Vi stödjer introduktionsprocessen med coaching, reviews och åtgärdsprogram. Vi har kunskap, erfarenhet och förståelse från våra uppdragsgivares branscher och dess utmaningar och kan löpande föreslå förbättringar i introduktionsprocessen.

Search & Recruitment

Inoptos filosofi är enkel! Vi skall hjälpa våra uppdragsgivare att finna och attrahera den mest lämpade kandidaten för rollen. Genom vår egna erfarenhet och kunskap

Läs mer »

Performance Consulting

Så enkelt men ändock så utmanande!Människor bygger företagen och framgångsrika företag består till största delen av att rätt människor arbetar med rätt saker och med

Läs mer »

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.