SEARCH – RECRUITMENT – ONBOARDING – PERFORMANCE CONSULTING

Om inopto

Vårt mål är att hjälpa företag och organisationer att bli bättre och mer framgångsrika med The Perfect Fit – bästa matchning av rätt person på rätt plats vid var tidpunkt.

Vi presenterar de mest lämpade cheferna och specialister för vår uppdragsgivares behov. Med stöd av våra tjänster inom accelerated startup skapar vi förutsättningar för en bra start på nya jobbet och en fast grund att växa vidare ifrån. Inom våra tjänster performance consulting bidrar vi till ökad lönsamhet genom att våra uppdragsgivare får ut mer effekt av organisationen.

Inopto är ett bolag inom Ingenio Consulting Group

Management consulting & Interim managers

Supply chain experts

Search & HR

Konsulter

Kajsa Littorin

VD & SENIOR REKRYTERINGSKONSULT

Mer än 16 års erfarenhet av teknik, specialist- och chefsrekrytering inom industriella och kommersiella företag. Specialiserad på Search och Onboarding.

+46 730 84 12 70
kajsa.littorin@inopto.se

Niclas Sjöberg

SENIOR KONSULT

Mer än 20 års erfarenhet av management, produktion, maskin- och tjänsteförsäljning nationellt som internationellt. Specialiserad på Search och Performance Consulting.

+46 735 18 05 31
niclas@inopto.se

Matthias Wennerström

SENIOR KONSULT

Mer än 20 års erfarenhet av teknikföretag, industriella processer, systemteknik, samt management. Specialiserad på Performance Consulting och Interim Management.

+46 735 18 05 30
matthias@inopto.se

Följ oss / Gilla oss

TWITTER

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

FACEBOOK

KOMMUNICERA MED OSS PÅ FACEBOOK

LINKEDIN

CONNECTA MED OSS PÅ LINKEDIN

Våra erbjudanden

Inopto samlar sitt erbjudande för strategiska konsultjänster inom HR området under tre tjänsteområden

Search & Recruitment

Inoptos filosofi är enkel! Vi skall hjälpa våra uppdragsgivare att finna och attrahera den mest lämpade kandidaten för rollen. Genom vår egna erfarenhet och kunskap

Läs mer »

Onboarding

Första tiden är kritisk! Nya medarbetare behöver snabbt förstå organisationens värderingar, fastställa mål, och skapa förtroende med nya kollegor. Med en framgångsrik start är det

Läs mer »

Performance Consulting

Så enkelt men ändock så utmanande!Människor bygger företagen och framgångsrika företag består till största delen av att rätt människor arbetar med rätt saker och med

Läs mer »

The Perfect Fit

"A mission statement that guides Inopto´s service delivery. It means that Inopto strives to make a perfect match between the company with its strategies and culture, and the talented person with its competences and values. From early childhood we´ve learned that you can´t fit a triangel into a circular hole. It´s the same with company values, strategies and people. You´ll have to find the perfect fit!"

Branscher och segment

Inopto driver fyra valda branschsegment med syftet att skapa värde gentemot såväl uppdragsgivare som kandidater. Detta gör det möjligt för oss att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom olika teknikområden och kan därigenom fånga de drivkrafter som motiverar specialister och chefer.

 

BYGG

Inom bygg arbetar Inopto med nationella och internationella företag inom fastighet, anläggning, väg, tunnel och bro. Vi arbetar med rekrytering, search och performance management inom områden som projekt- och byggledning, teknisk förvaltning, konstruktion, el och VVS.

ENERGI

Inopto arbetar med uppdrag åt företag inom energiområdena kärnkraft, vindkraft och bioenergi. Inom affärsområdet energi åtar vi oss bland annat searchuppdrag för projektledare, inköp, byggledare, kraftspecialister samt chefer.

FORDON

Inom Fordon arbetar Inopto med search och rekrytering av specialister, inköpare, linjechefer samt projektledning. Vi arbetar både mot fordonstillverkarna och företagen inom underleverantörsledet.

INDUSTRI

Inopto har bred erfarenhet och kunskap inom industriella processer och företag. Våra searchuppdrag samt performance managementuppdrag inom industriområdet sträcker sig från specialister och chefer inom produktutvecklings-, processteknik och produktionsbolag.