Utvalda uppdrag

Search & Recruitment

Inoptos filosofi är enkel! Vi skall hjälpa våra uppdragsgivare att finna och attrahera den mest lämpade kandidaten för rollen. Genom vår egna erfarenhet och kunskap

Läs mer »
Utvalda uppdrag

Onboarding

Första tiden är kritisk! Nya medarbetare behöver snabbt förstå organisationens värderingar, fastställa mål, och skapa förtroende med nya kollegor. Med en framgångsrik start är det

Läs mer »
Utvalda uppdrag

Performance Consulting

Så enkelt men ändock så utmanande!Människor bygger företagen och framgångsrika företag består till största delen av att rätt människor arbetar med rätt saker och med

Läs mer »